Skip to content

Mitološko izročilo slovencev

Avtor: Zmago Šmitek


  • leto izida: 2011
  • št. str.: 428
  • isbn: 9789616446891
  • cena: 35,00 EUR
  • leto izida: 2011
  • št. str.: 428
  • isbn: 9789612843564
  • cena: 23,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Mitološko izročilo Slovencev združuje eruditski zamah izjemnega poznavalca z nadvse berljivim podajanjem sicer obsežne in kompleksne snovi. Iz avtorjevih popotnih spoznanj, pogovorov z različnimi strokovnjaki in njegovega širokega poznavanja literature je nastala knjiga, ki preseneča z novim in očarljivim pogledom na slovensko preteklost. Dr. Zmago Šmitek zbira in sestavlja razdrobljene zgodovinsko-mitološke drobce v zaokroženo celoto, ki odstira čustvovanje in domišljijo, logiko in etiko naših prednikov ter njihovo tesno povezanost s skrivnostmi življenja, narave, boga in onstranstva. Primerjave z drugimi ljudstvi in kulturami kažejo na eni strani sorodnost tovrstnih nazorov, po drugi strani pa osvetljujejo slovenske posebnosti, saj je oblikovanje odnosa do sveta potekalo v dialogih z bolj ali manj oddaljenimi sosedi in staroselci. V tem procesu so se hkrati oblikovali temelji slovenske kulturne samobitnosti, kar daje knjigi Mitološko izročilo Slovencev, sicer doslej najizčrpnejšemu in s tem temeljnemu delu o »slovenskem mitološkem kozmosu«, še prav poseben pomen.

Recenzije

»Knjiga, ki seje vednost, naj si bo o nekdanji človekovi tesni povezanosti z naravo, ko legende pripovedujejo o bezgovi kosti, topolovem rebru figovi lopatici, ki so popravile polomljenega človeka, srednjeveškem burkaštvu, ko v podobi panskih končnic kovač prihaja iz kozlove riti, ali o staroslovanskem konceptu časa, skrojenem po položaju sonca: poldan je pomenil jug, polnoč pa sever. Knjiga, ki nam naše pradede približa na korak. (Bernard Nežmah, www.mladna.si)«

O avtorju

Dr. Zmago Šmitek (1949, Kropa - 2018), je bil redni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Dolgo se je posvečal študiju religij in mitologij Evrope in Azije. Sodil je med najvidnejše raziskovalce s področja primerjalne religiologije in antropologije, njegova dela in članki pa so naleteli na navdušen sprejem doma in na tujem.

Več o avtorju