Skip to content

Poetika in logika slovenskih mitov: Ključi kraljestva

Avtor: Zmago Šmitek


  • leto izida: 2012
  • št. str.: 398
  • isbn: 9789612425579
  • cena: 39,00 EUR
  • leto izida: 2012
  • št. str.: 398
  • isbn: 9789612429218
  • cena: 24,99 EUR
  • Možnost branja na mobilnih napravah ter e-bralnikih, več o tem si preberite tukaj.

O knjigi

Pričujoča knjiga je tretje delo dr. Zmaga Šmitka o slovenski mitologiji. Prvo je bilo Kristalna gora (1998), drugo pa Mitološko izročilo Slovencev (2004), ki je po presoji nekaterih ocenjevalcev »prvo zaokroženo teoretično delo o slovenski mitologiji v knjižni izdaji«. Sedanja, tretja knjiga pomembno dopolnjuje tematski okvir prvih dveh in ga dopolnjuje z izjemno bogatim slikovnim gradivom. Med drugim poglobljeno obravnava bogato izročilo o Kralju Matjažu, ki je bilo v prejšnjih dveh književnih delih le delno dokumentirano. Poleg tega slovensko, slovansko in indoevropsko duhovno izročilo z obiljem podatkov povezuje v pregleden sistem. Kraljestvo je najbolje brati vzporedno z Mitološkim izročilom Slovencev (2004), saj se podatki v obeh knjigah ne ponavljajo, čeprav se poglavja prepletajo in dopolnjujejo. A tudi v nekoliko manj srečnih ločenih vlogah sta obe knjigi, vsaka po svoje, lahko inspiracija in stimulacija vsem, ki jih ta tematika zanima.

Recenzije

»Zmago Šmitek nadaljuje tam, kjer je končal. Miti, legende in bajke, zgodbe od včeraj za danes in jutri, podprte s širokim znanjem in pristnim zanimanjem strastnega »mitoslovca« (Biblos)«

O avtorju

Dr. Zmago Šmitek (1949–2018) je bil redni profesor na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Sodil je med najvidnejše raziskovalce s področja primerjalne religiologije in antropologije, njegova dela in članki pa so naleteli na navdušen sprejem doma in na tujem. Bil je pobudnik in soorganizator Mednarodnega etnološkega mediteranskega simpozija, ki od leta 1994 poteka v Piranu. 

Več o avtorju